Time for tee!

En Perf Tee är basplagget som alla vill ha i sin garderob. Det är en T-shirt som både syns och känns bra. En medveten produktion där bra kvalitet får en andra chans. Alla som har med vårat företag att göra ska veta vad vi står för och ska kunna förmedla den känslan i den visuella kommunikationen. Den här manualen ska hjälpa till att göra rätt val när det kommer till allt från att placera en logga på rätt sätt till att välja rätt typsnitt. Att sedan kunna komplettera med rätt färger och uttryck i bilder gör att vi kan hålla en hög standard i våra profil som gör att våra produkter återspeglas på ett genuint sätt.

Vi synar sömmarna / Perf Tee

Logotypen

Perf Tee's logotyp används i svart eller vitt. Undantag kan ske tillsammas med vissa "Limited edition" kollektioner och då finns den logotypen att hämta här under en tidbestämd period. 

Ladda ner alla logotyper

Revir i logotypen används på det sättet som bilden visar. Här får bara finnas luft och inga andra element får inkräkta på denna yta, så som t.ex. text, bild eller annan logotyp, får placeras inom revirgränserna. Detta för att skydda logotypens grafiska karaktär. Måttet E är minimigränsen från logotypen till revirgränsen. Måttet E bestäms av bredden på bokstaven “E” i Perf Tees logotyp.


För att vi bryr oss

Primärfärgerna är vitt och svart.

De fyra komplimentfägerna som Perf Tee använder sig av vill förmedla en känsla av medvetet miljötänk.

teeblue, perfgreen och teebrown får användas tillsammans med varumärket i vilken utsträckning som helst, medan perfectyellow används för att skapa extra uppmärksamhet vid t.ex. nylansering av nytt tryck.

teeblue
HEX
#5e7775
RGB
94,119,117
CMYK
64,37,45,22
PANTONE
5487 C
perfgreen
HEX
#8b8c4a
RGB
139, 140, 74
CMYK
47,31,78,15
PANTONE
5767 C
teebrown
HEX
#6e561c
RGB
110,86,28
CMYK
43,50,95,45
PANTONE
133 C
perfectyellow
HEX
#ffc72c
RGB
255, 199, 44
CMYK
0,16,89,0
PANTONE
123 C

Grafiskt mönster

Genom att använda oss av Perf Tee's unika grafiska mönster kan det hjälpa till att skapa en röd tråd och en tydlig profilering i den visuella kommunikationen. Mönstrets inspiration är hämtat från logotypen. Mönstret har en spännande och luftig känsla. Det fungerar utmärkt som en avdelare mellan stycken, text och bild. Du kan dessutom använda mönstret som bakgrund, för sig självt och i kombination med text eller bild.

Ladda ner grafiskt mönster


Typografi

Syfte med god typografi är att hjälpa läsaren att uppleva innehållet i det skrivna samt underlättar läsaren att snabbt identifiera Perf Tee. Det är därför viktigt att typsnitt som vi ska använda är tydligt och förmedlar våran identitet i övrigt. Konsekvent användande av våra typsnitt stärker profilen och skapa igenkänning som gör varumärket starkare.

Helvetica Neue

Vi använder oss av Helvetica Neue i två olika varianter, Helvetica Neue Bold och Helvetica Regular. Typsnittet är en sans serif som är bra tillämpad för rubriker där bold används. Regular används i underrubriker och ingresser, samt används i kombinikation med Bold i rubriker. 

Adobe Garamond Pro Regular

Till brödtext har vi valt att Adobe Garamond Pro Regular ska användas. Det är ett väldigt läsvänligt typsnitt för löpande texter då seriferna hjälper våra ögat och hjärnan att utsklija bokstäverna.

Ladda ner Helvetica Neue Ladda ner Garamond


Profilartiklar

Vid användning av logotypen på produkter så är det viktigt att även här följa riktiglinjerna för logotypens frizoner. Kontrasten mellan arktieln och logotypen bör vara tillräckligt oavsett om man använder sig av vit eller svart logotyp.


Bildmanér

Vi väljer foton som återspeglar vår verksamhet och är på så vis mycket viktiga att det blir rätt känsla i bilderna som visas i vårt material. Känslan i språket, bilden och det grafiska uttrycket beror på vad som ska förmedlas och vad avsändaren vill att mottagaren ska uppleva. Vi kan använda bilder både i färg och i svartvitt. Bilderna ska vara av god kvalitet.